Project Description

Sinds enkele maanden gebruikt MVOI B.V. GWS-Monitor voor het registreren van projecten waar bronbemaling wordt toegepast. Men ervaart dat zelfs de kleine onttrekkingen interessant zijn om goed te registreren.

MVOI B.V. heeft een aantal projecten gegund gekregen waarin een splitsing van werkzaamheden plaatsvindt. In 2017 werd op verschillende locaties een zogenaamde proefsleuvenfase uitgevoerd. Dit houdt in dat de te renoveren ondergrondse infrastructuur onderzocht wordt zodat tijdens de constructiefase in 2018 geen verassingen aan het licht kunnen komen.

Samen met GWS-Monitor is de bemaling voor de proefsleuf-locaties aangevangen en kunnen de gegevens gebruikt worden voor de bemalingsrapporten voor de constructie fase. Slim, want registreren moet tóch en dan kun je het maar beter goed doen zodat ten aanzien van invloed/effecten, hoeveelheden en kwaliteit tijdens de constructiefase geen bijzonderheden meer naar voren kunnen komen.

Voor MVOI hebben wij :

  • Monitoringsplannen opgesteld
  • GWS-Monitor geleverd en ingericht
  • Peilbuizen voorzien van GPRS-dataloggers
  • Projectbegeleiding tijdens uitvoering
  • Rapportage ruwe data zodat de bemaling als proefbemaling gebruikt kan worden

Raaijmakers Bronbemaling uit Volkel heeft voor alle werkzaamheden de (retour)bemaling verzorgd en leverde debietmeters met pulsteller zodat ook het handmatig opnemen van watermeterstanden niet meer nodig was. Dankzij een koppeling met GWS-Monitor werd dagelijks automatisch een nieuwe meterstand gepresenteerd en gecontroleerd.

Een volledig geautomatiseerde monitoring en overzichtelijk gepresenteerd voor MVOI B.V. en haar opdrachtgever.

Projectleider van MVOI Geert Minkema is erg tevreden: “MVOI staat voor kwaliteit en efficiëntie. De GWS-monitor stelt ons nog beter in staat onze klant tot in detail te bedienen en door de 24/7 datalogging hebben we er in het veld bijna geen omkijken naar”