Project Description

Koelewijn Bronbemaling kiest wederom voor GWS-Monitor. Na eerdere klussen zoals het vervangen van rioleringen en het verwijderen van een LPG-tank mogen wij dit keer de monitoring voor de bouw van een parkeerkelder in Diemen verzorgen.

Drie freatische peilbuizen, drie in de tussenzandlaag en 1 in het eerste watervoerende pakket. Ingrediënten om een registratie in een schriftje te doen mislukken. Voor Koelewijn was de keuze voor GWS-Monitor dus wederom snel gemaakt: Een overzichtelijke presentatie en je kunt de peilbuizen onderling, per groep of gemixt met elkaar vergelijken. In dit geval is er ook gekozen om de peilbuizen te voorzien van GPRS-dataloggers zodat de registratie altijd bijgewerkt is en een alarm ingesteld kan worden.

De loggers zijn voor GWS-Monitor niet noodzakelijk, want handmatig peilen en invoeren via de app is een prima oplossing…maar zeg nu zelf: wie gaat er nu meer dan 30 weken 7 peilbuizen handmatig opnemen en registreren? Meten met dataloggers is prijstechnisch interessanter en het ontzorgt de opdrachtgever, hoofdaannemer, bemaler én het bevoegd gezag!

De hoofdaannemer voert de debietmeterstand met de App in zodra hij er langs loopt, dat scheelt hem ook weer tijd, het debiet en waterbezwaar wordt automatisch berekend en in een tabel en grafiek gepresenteerd.

GWS-Monitor is ingericht in de huisstijl van Koelewijn Bronbemaling zodat zij richting de klant een professionele uitstraling aan kunnen bieden.