Project Description

In het –aan de Amer gelegen- Lage Zwaluwe vervangt de Den Ouden Groep zo’n 3,6km riolering voor de gemeente Drimmelen. De riolering ligt onderaan de dijken waarop bebouwing aanwezig is. Alle reden om de grondwateronttrekking goed te monitoren.

Den Ouden verkreeg de opdracht op basis van Best Value Procurement “Beste inkoop”. Met deze aanbestedingsvorm is er een verschuiving van “controleren en beheersen” naar “loslaten en vertrouwen” door de opdrachtgever.Daarom laat Den Ouden zien dat zij open kaart spelen richting de opdrachtgever. Het gebruik van GWS-Monitor is daar een mooie aanvulling op.

In samenwerking met LamersWater uit Nijmegen en Kil Bronbemaling uit Hoogerheide voert Den Ouden de bemaling en monitoring uit. GWS-Monitor is gevraagd het registratiesysteem in te richten en de peilbuizen te voorzien van GPRS-Dataloggers. De gemeente Drimmelen kan meekijken, zodat Den Ouden transparantie bovenaan kan laten staan.

GWS-Monitor is erg geschikt voor rioleringsprojecten omdat er vaak diverse partijen mee gemoeid zijn en riolen vaak in een bebouwde omgeving liggen. Een goede registratie van grondwaterstanden en hoeveelheden is dan erg belangrijk. Voor de gemeente is de mogelijkheid om mee te kijken natuurlijk ideaal, aangezien zij als opdrachtgever eindverantwoordelijk zijn.